Vielse fra Holistisk Forbund

En holistisk vielse tar utgangspunkt i kjærligheten mellom dere, hva dere har felles og hvordan dere ønsker å uttrykke dette i seremonien.

Alle, uansett livssyn eller tro, kan gifte seg i regi av Holistisk Forbund. Hvis dere ønsker det kan dere skape en seremoni som ivaretar og gjenspeiler begges tradisjoner og særpreg.

Som ritualleder ønsker jeg å støtte dere i å skape deres egen seremoni, personlig og nær. En seremoni som ivaretar denne overgangen – slik at det blir et minne for livet. Dersom dere ønsker det finner vi sammen frem til muligheter for å inkludere alle som er tilstede.

Jeg kan også bistå dere når dere skal velge hvilke temaer som skal vektlegges og hvordan seremonien skal forløpe.

Noen eksempler;

  • Kjærligheten mellom dere
  • Hva dere har felles
  • Hvordan dere ønsker å uttrykke dette i ritualet
  • Tekst og musikk
  • Temaer det skal snakkes om
  • Ekteskapsløfter eller andre innslag

Som vigsler i Holistisk Forbund ivaretar jeg norsk lovs krav til inngåelse av ekteskap.

Har du spørsmål eller ønsker er du velkommen til å ta kontakt; mbrenden@online.no, tlf.: 934 97 076

Det er ikke krav til dere om medlemskap i HoF. Se Holistisk Forbunds nettside; https://www.holistisk-forbund.no/ritualer/vielse

En holistisk vielsesseremoni kan for eksempel finne sted i hjemmet, i et festlokale eller i naturen