Navneseremoni fra Holistisk Forbund

Velkommen!

Et barn kommer til verden, inn i et fellesskap.  I alle land er dette en begivenhet som feires. Om vi kaller det for en navneseremoni, en velkomstseremoni eller en navnevelsignelse, ønsker vi barnet velkommen.

Dere skaper selv dette overgangsritualet, som foruten å ønske barnet velkommen og gi det navn, kan reflektere dere og deres families åndelige/spirituelle uttrykk og kulturelle bakgrunn.

En slik seremoni kan romme mange hensikter. Som å gi uttrykk for den glede man føler ved å ha fått et barn, å ønske barnet velkommen – i familien og i samfunnetog å si noe om hvem som har en viktig rolle i barnets liv ( som for eksempel mentorer/faddere/gudforeldre) i tillegg til foreldrene, for å nevne noen.

Hvis dere ønsker det kan jeg komme med innspill og forslag når dere skal utforme en seremoni som passer deres ønsker og ståsted. Både når det gjelder innholdet i og rammene rundt navneseremonien.  

Det er for eksempel vanlig at familiemedlemmer og venner bidrar med forskjellige innslag under seremonien.

Dere vil få navneattest fra Holistisk Forbund.

Har du spørsmål eller ønsker er du velkommen til å ta kontakt; mbrenden@online.no, tlf.: 934 97 076

En seremoni i regi av Holistisk Forbund medfører ikke at barnet blir medlem i forbundet. Det er heller ikke krav til dere om medlemskap i HoF. Se Holistisk Forbunds nettside; https://www.holistisk-forbund.no/ritualer/navneseremoni