Kroppsfortellinger

En interaktiv opplevelse

Undervisning – kroppsuttrykk – kroppens historier – bevissthet – avspenning

Siden er underveis