Gravferd fra Holistisk Forbund

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv. Gjennom å akseptere dette, kan vi åpne opp for en ny dimensjon i livet.

«For hva er det å dø annet enn å stå naken i vinden og smelte i solen»

Kahlil Gibran

En gravferd i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

  • Det er en sjel som skal gå videre.
  • De pårørende skal få uttrykke sin sorg.
  • Det er en kropp som skal tas vare på.

Dersom det ikke er formidlet spesielle ønsker om hvordan seremonien skal forløpe bistår jeg gjerne med forslag til innhold og rammer , slik at denne avskjeden, denne overgangen blir som dere ønsker.

Gravferdsritualet kan gi mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av sine kjære. Det kan for eksempel inneholde tekster, dikt, sang og musikk, minnetale, hilsener og avslutningstale.

Selve gravferden kan finne sted der dere ønsker det, så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

Har du spørsmål eller ønsker er du velkommen til å ta kontakt; mbrenden@online.no, tlf.: 934 97 076

Det er ikke krav til dere om medlemskap i HoF. Se Holistisk Forbunds nettside; https://www.holistisk-forbund.no/ritualer/begravelse